Raspored lamela

Ovaj spisak lamela sadrži informacije o obeležjima zgrada i informacije o predsednicima kao i linkovi ka forumima za diskisije.
Ako imate dodatne informacije ili sugestije, slobodno ostavite komentar na forumu.

Lokacija Upravnik Diskusije i obaveštenja
Ulaz 1G – Lamela 1 Milan Krgović Pristupi
Ulaz 1D – Lamela 2 Milan Krgović Pristupi
Ulaz 1E – Lamela 3 Ivica Ignjić Pristupi
Ulaz 1I – Lamela 4 Milan Krgović Pristupi
Ulaz 1J – Lamela 5 Milan Krgović Pristupi
Ulaz 1K – Lamela 6 Milan Krgović Pristupi
Ulaz 1L – Lamela 7 Milan Krgović Pristupi
Ulaz 1Lj – Lamela 8 Milan Krgović Pristupi
Ulaz 1M – Lamela 9 Milan Krgović Pristupi
Ulaz 1N – Poslovna Lamela 1 Milan Krgović Pristupi
Ulaz 1 – Poslovna Lamela 2 Milan Krgović Pristupi
Ulaz 1B – Poslovna Lamela 3 Slobodan Pristupi
Ulaz 1V – Poslovna Lamela 4 Milan Krgović Pristupi

 

Da bi pristupili diskusijama i obaveštenjima za određene ulaze, neophodno je da budete ulogovani/prijavljeni na sajt. Ako želite da prisustvujete forum diskusijama samo u sklopu svog ulaza, neophodno je da se prijavite grupi kao registrovan korisnik.