Lamela 4 – Ulaz 1i

Izveštaji sa sastanaka skupštine stanara zgrade, lamela 4 – ulaz 1I