Lamela 5 – Ulaz 1J

Izveštaji sa sastanaka skupštine stanara zgrade, lamela 5 – ulaz 1J