Vesti

Novosti vezane za zajednicu stanara kompleksa Dunavskih Terasa

Укњижено у катастру свих 9 ламела

На основу задњих добијених информација, завршена је укњижба ламела 1-9. За подношење захтева за укњижбу својих станова потребно је припремити следеће: 1. Уговор о купопродаји: – на којем су потписи уговарача оверени код надлежног органа, – у оригиналу или фотокопији овереној да је верна оригиналу (у суду или општини), Ако је …

Opširnije »

Л4-IX Одржан девети састанак скупштине станара улаза 1И

Данас, 28.03.2015. у 10ч, је одржан девети састанак скупштине станара. Састанак је одржан у улазу 1И. На састанку су присуствовали станари из улаза 1И и председник скупштине станара Марко Петковић из агенције “Home011″. Теме и питања која су била актуелна на састанку: 1. Шта радити по питању грејања где су рачуни …

Opširnije »

ЦЕДЕФ и секретаријат за енергетику града Београда организовали информативно-едукативне скупове поводом грејања по утрошку у Београду

Централно европски форум за развој, ЦЕДЕФ, заједно са Секретаријатом за енергетику града Београда спровело је низ информативно-едукативне скупове под називом НАПЛАТА ГРЕЈАЊА ПО УТРОШКУ У БЕОГРАДУ – предности и изазови. Кључне теме у оквиру скупова су оптимизација потрошње, рационално коришћење енергије и наплата грејања према утрошку у Београду и сагледавање …

Opširnije »